skip to Main Content

Veiligheid BSO

inschrijven

Buitenschoolse opvang Madeliefje voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de kinderopvang. De GGD houdt hier namens de gemeente toezicht op en komt jaarlijks, onaangekondigd, een inspectiebezoek afleggen. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente betreffende handhaving.

Voor de veiligheid hebben de kinderen altijd een veiligheidshesje aan als ze gehaald en gebracht worden van school, zo zijn ze voor ons en voor anderen duidelijk herkenbaar. Zeker in de winter zijn ze beter zichtbaar op de weg.

Om ongelukken te voorkomen zijn er regels opgesteld en staan de leidsters continu stil bij de eventuele gevolgen van hun handelen. Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. Madeliefje laat dan ook niets aan het toeval over er worden regelmatig brandoefeningen gedaan en alle leidsters hebben een EHBO opleiding gevolgd. Madeliefje hanteert een streng aannamebeleid. Alle leidsters zijn in het bezit van een voor de kinderopvang relevante diploma en worden zorgvuldig gescreend.

Lees het volledige BSO Madeliefje GGD rapport

Back To Top