skip to Main Content

Pedagogisch beleid kinderdagverblijf

Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij met uw kind omgaan hebben wij een pedagogisch beleid geformuleerd. Hierin staan de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid en hoe wij die dagelijks in de praktijk willen brengen. Zo vinden wij het van groot belang dat uw kind bij ons verblijft in een warme en veilige omgeving. Natuurlijk moet er een goede afstemming zijn tussen de wereld thuis en de wereld op het kinderdagverblijf. Ieder kind is uniek en wij zien dat als uitgangspunt bij de omgang met uw kind. Wij willen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Dat betekent dat wij die ontwikkeling moeten stimuleren. En natuurlijk spelen wij ook een belangrijke rol bij het overdragen van normen en waarden.

Lees het volledig Pedagogisch beleidsplan KDV Madeliefje.

Back To Top