skip to Main Content

Pedagogisch beleid BSO

Om het welzijn van kinderen te stimuleren, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen: veiligheid, aandacht voor kinderen, zorgen voor kinderen, samen met andere kinderen, normen en waarden, thuis voelen en belonen en corrigeren.

Wij hebben een maatschappelijke opdracht en willen ieder kind de juiste opvang kunnen bieden. Daarbij is elk kind anders. Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig om goed om te gaan met die verschillen. De ontwikkelingen van elk kind worden geobserveerd en vastgelegd in een logboek.

Madeliefje werkt nauw samen met ouders en kindgerichte organisaties. Zo heeft u als ouder geregeld contact met de pedagogisch medewerkers over het welzijn van uw kind. Door samen te werken met diverse partijen zoals basisscholen versterken we het welzijn en het gevoel van veiligheid van het kind.

Lees het volledig Pedagogisch beleidsplan BSO Madeliefje.

Back To Top